Part No.Unit Weight (in lbs.)
1U3202V2.64
6Y3222V4.62
1U3252V6.60
1U3302V9.90
1U3352V13.20
7T3402V18.04
9W8452V24.20
9W8552V40.70